Instalacje

Wykonane przyłącze / instalacja:
-elektryczne
-niskoprądowe, VI klasa bezpieczeństwa
-automatyka, pełne okablowanie
-wodne/kanalizacyjne
-przyłącze gazowe
-CO z własnej kotłowni
-wentylacja mechaniczna -1
-klimatyzacja 0, 1, 2

Konstrukcja i wykończenie:

Zgodnie z pozwoleniem na budowę, pozwoleniem zamiennym oraz wszelkimi opiniami i uzgodnieniami (pozwolenie konserwatorskie, opinie i ekspertyzy przeciwpożarowe itp.) wykonano kompleksową przebudowę budynku wraz z jego odnowieniem i rewitalizacją. Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku poddano szczegółowej analizie a następnie wykonano wszelkie niezbędne prace budowlane.

Ławy i mury fundamentowe: Ławy fundamentowe w budynku głównym mieszane kamienno ceglane. Wykonano niezbędne wzmocnienia i naprawy. Wykonano zewnętrzną hydroizolację wraz z dociepleniem oraz przegrodę poziomą przeciwwodną w postaci iniekcji. Przy dobudowie wykonano nowe żelbetowe ławy fundamentowe.

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne. Ściany w budynku głównym „starym” grubości 30-60 cm wykonane z cegły ceramicznej. W częściach dobudowanych ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych grubości 25-30 cm. Ściany działowe w pomieszczeniach sanitarnych, piwnicznych, ściany wydzielające pomieszczenia murowane -beton komórkowy. Dodatkowo ściany, których nie można było docieplić z uwagi na zabytkowy charakter elewacji, zostały docieplone od wewnątrz bloczkami systemu Multipor.

Stropy. Wszystkie stropy poddano kompleksowej odnowie i renowacji, nad przyziemiem pozostawiono sklepienia ceglane – odcinkowe na belkach stalowych. W celu wyrównania poziomów oraz podniesienia walorów cieplno akustycznych wypełniono sklepienia betonem z dodatkiem keramzytu. Pozostałe pomieszczenia budynku posiadają nowe sklepienia żelbetowe. W części pomieszczeń pozostawiono stare zabytkowe belki drewniane. W tym przypadku wykonano wzmocnienia stalowe i nowe stropy żelbetowe na szalunku z blachy trapezowej. Wszystkie stropy posiadają pełną nośność wymaganą dla tego typu budynku. Wszystkie konstrukcje zabezpieczone do wymaganych warunków pożarowych.

Posadzki. Wszelkie posadzki wykończone do stanu deweloperskiego wylewkami ceramicznymi. Przygotowane pod wykończenie wybranym materiałem, płytkami, kamieniem, drewnem, wykładziną.

Schody. Budynek posiada dwie odrębne klatki schodowe. Starą zabiegową nadbudowaną do 2 piętra (nadbudowa żelbetowa)  z pięknymi schodami z kamienia lub wykończonymi kamieniem. Schody z zabytkową balustradą w 100% odnowione i odrestaurowane. Druga klatka schodowa nowa żelbetowa 2 biegowa.

Tynki wewnętrzne nowe w całości wymienione cementowo –wapienne.

Elewacja: Stara zabytkowa z elementami tynków szlachetnych, licznymi boniowaniami, płytkami ceramicznymi poddana restauracji przez uznaną i cenioną firmę konserwatorską. Pozostałe elewacje wykończone dociepleniem wraz z nawiązaniem do istniejących starych zabytkowych. Cokół kamienny.

Stolarka: Okna drewniane, skrzynkowe podwójne podkreślające zabytkowy charakter budynku podobnie jak drzwi wejściowe. Stolarka wewnętrzna przeciwpożarowa zgodnie z ekspertyzą p.poż.. Dodatkowo okna dachowe oraz okna oddymiające.

Dach: Dach poddano kompleksowej renowacji. Dokonano przeglądu i wymiany, wzmocnień konstrukcji drewnianej więźby dachowej. Wymieniono warstwę folii dachowej, wykonano docieplenie i zabezpieczenia GK do klasy p.poż. Wymieniono uszkodzone dachówki ceramiczne. Wymieniono obróbki blacharskie na nowe miedziane. Wymieniono rury i rynny również na miedziane. Zgodnie z projektem zamiennym na dachu udało się wygospodarować nowoczesny taras uszczelniony nowoczesną membraną EPDM. Jest to rzadkość w starej zabytkowej części Podgórza (dzielnicy Krakowa).

Wnętrza: Wnętrza przygotowane pod ostatnie prace wykończeniowe zgodnie z aranżacjami lub wg indywidualnych wymagań

Informacje dodtakowe:

– Ogródek z odrębnym wejściem na 0
– Balkon na +1
– Taras +2
– Samodzielne mieszkanie/biuro +2 z odrębną klatką schodową
– Dwie serwerownie
– Dwa pomieszczenia gospodarcze
– Węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych
– Rowerownia z węzłem sanitarnym i osobnym wejściem
– Zewnętrzny, zamykany śmietnik
– Dwa miejsca parkingowe z możliwością rozbudowy
– Opomiarowanie każdego piętra

Powierzchnia całkowita: 723m2

Opis instalacji

Instalacja elektryczna
– Instalacje wykonano w układzie sieci TN-S;
– Wyłączenie pożarowe;
– Przyciski p.poż znajdują się przy dwóch wejściach;
– Okablowanie przycisków umożliwia również awaryjne wyłączenie dwóch ups (zestyki no-nc);
– Wykonana instalacja umożliwia rozdział energii elektrycznej na piętra i ich opomiarowanie;
– W klatce wejściowej znajdują się tablice licznikowe 4szt. umożliwiające założenie liczników. Obecnie pracuje 1 pomiar o zabezpieczeniu 32Af3.

Instalacja WLZ
– Zamontowano okablowanie zasilania podstawowego;
– Rozdzielnia poddasze;
– Rozdzielnia piętro;
– Rozdzielnia parter;
– Rozdzielnia suteryny;
– Dwa zasilania do dwóch ups;
– Trzy zasilania z ups (możliwość montażu rozdzielni i bajpasu ręcznego);
– Zasilanie agregatów i klimatyzatorów;
– Zasilanie i awaryjne wyłączenie wentylacji i hybryd;
– Zasilanie kurtyny powietrznej;
– Instalacja siły i światła;
– Instalacja gniazd została podzielona i wydzielono obwody które mogą pracować bezprzerwowo ups zabezpieczono też okablowanie i miejsce w rozdzielni;
– Pozostałe gniazda są zasilane z napicia podstawowego;
– Zamontowano zastawy gniazd 2 gniazda ups 2przewody utp 6kat 2 gniazda 230v oraz kanały podłogowe wraz z puszkami (Legrand);
– Instalacja oświetlenia została wykonana z możliwością podłączenia elementów sterujących;

Instalacja oświetlenia awa
Instalacja oświetlenia awa zastała okablowana dla lamp w wersji standard.

Instalacja alarmowa i pożarowa
– Budynek wyposażono w instalacje p.poz. wraz z klapami dymowymi i przewietrzaniem klatek;
– Wykonano instalacje alarmową drzwi i okien;
– Instalacja kontroli i dostępu;
– Kontrola dostępu pozwala na wydzielenie stref i pomieszczeń;
– Zamontowane oprzewodowanie do pomiaru zużycia mediów.

Sieć komputerowa
– Instalacja LAN została wykonana przewodem utp 6kat;
– Oprócz punktów dostępowych i puszek podłogowych;
– Przewidziano możliwość podłączenia instalacji AV I kamer.

Przyłącza teletechniczne
– Wykonano 2 przyłącza do studzienek teletechnicznych znajdujących się przed budynkiem.

Instalacja TV
– Ułożono okablowanie do anten satelitarnych;
– Instalacja audio wideo;
– Okablowano dwie sale multimedialne z możliwością wspólnej projekcji;
– Okablowano dwa stanowiska do montażu monitorów;
– Wykonano trasy kablowe korytami i peszlami twardymi osobno dla instalacji niskoprądowych i siłowych z uwzględnieniem ewentualnej rozbudowy.

Inwestor: Open Qualis sp. z o.o.
Menadżer projektu: Jakub Banaś
Architekt: Bogna Gostyńska
Architekt wnętrz: Paulina Zwolska
Nadzór inwestorski: Elżbieta Kijek
Kierownik budowy: Grzegorz Klimczak
Nadzór konserwatorski: Małgorzata Tomasik-Mrzygłód
Z ramienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nadzór sprawuje: Jacek Chrząszczewski

Budynek poświęcony. Nadzór sprawuje Św. Michał Archanioł.