Dokumenty i zdjęcia archiwalne, początek XX wieku

Stan w 2004 i 2018

Kiedyś

Stan obecny